Thursday, April 09, 2020

Posted by ಬಡಗಿ | 0 comments

ಕರೋನಾ ವಾಣಿ

ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಾಂತರ
ಇಂದೇ ನಾನು ಹೊರಟರೂ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ
ತರುವಿರಿ ಮನುಜರು ನೀವು ನಿರಂತರ

ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಜನತೆ ಪಾಠ
ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆಡೆ ಮಾಡುವಿರಿ ಊಟ

ಏರಿಸಿದಿರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಗೆದಿರಿ ಭೂತಾಯ ಒಡಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಕೆ
ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನು ಕೊಂದಿರಿ ಮೂಡದೆ ಶಂಕೆ

ನೀವುಗಳು ಕಲಿಯದೆ ಪಾಠ
ನಾ ಕೀಳೆನು ಓಟ
ಇಂದು ಓಡಿಸಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆ, ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹಾರಾಟ!!
*****

0 comments: